Şiirlerim

Bir Ömür

 

Ezan ile sela arası hayat
Garip isen baykuş öter bir ömür
İmtihan yeridir baki kalınmaz
Dünyada gün gelir yiter bir ömür
..
Kiminin küçüktür yüzükte taşı
Kimi bulamıyor ekmeği aşı
Bazısının bitmez dünya telaşı
Musallaya gelir çatar bir ömür
..
Garip olanların dertleri bitmez
Söner ocağında dumanı tütmez
Gecesi zindandır şafağı atmaz
Bir güneş misali batar bir ömür
..
Emin’im beşerler dünyadan göçer
Ölüm bir şerbettir her kullar içer
Ecel genç yaşlıyı aradan seçer
Okunur selalar biter bir ömür

Emin AKTÜRK
30.06.2019